Entrada de ball


És un valset que es balla amb parelles, repartides en quatre files. S’interpreta al començament de la ballada del Ferro i serveix per ocupar la plaça progressivament.
Es balla des de l’any 1987.