Història i elements comuns

Les Gitanes tenen un origen molt antic i incert, i s’han anat enriquint
per les vivències de la gent que les ha anat transmetent de generació en
generació. Una tradició ancestral i, alhora, ben viva, que ha convertit
el Ball de Gitanes en un punt de trobada i d’identificació de la població
celonina


Orígens

Els estudiosos no estan d’acord amb l’origen de les Gitanes. Alguns autors el situen a l’inici de les festes populars, quan l’home va deixar de ser nòmada; d’altres, com Joan Amades, creuen que aquesta dansa té els seus antecedents en manifestacions folklòriques que es poden remuntar fins i tot a l’època romana.


Músiques i danses

Les músiques del nostre Ball de Gitanes són originals de Sant Celoni i la majoria de peces són del compositor JOSEP FERRER I TORRES. Tenim la sort de que l’Andreu Ferrer, l’any 1984, va trobar un plec de partitures firmades per en Josep Ferrer, on hi havia: el Galop, l’Entrada de Ball, la Jota, la Contradansa i la Polca. I l’any 2004 en Fali Jiménez troba unes noves partitures, firmades pel mateix autor, d’on hem recuperat: la Polca Nova i la Filferrada.