[box]Polca de Sant Celoni. Clica per escolta l’àudio[/box]

És un dels balls més antics. Es balla en quadrilles de 4, 5 o 6 parelles que ocupen tota la plaça. Té tres punts diferents, en començar el tercer s’acompanya amb el crit de Ferro! i es va canviant de ballador a cada tirada.

És una de les danses que sempre s’han ballat a les Gitanes de Sant Celoni . S’ha anat transmetent de pares a fills i no sabem quan es començà a ballar.

Hem d’afegir que és la dansa més popular del Ball de Gitanes. Actualment la toquen moltes formacions de música tradicional i molta gent la sap ballar. En aquestes ocasions s’acostuma a ballar en fila de balladors i sense canviar de parella.