El Capità de Cavall és el primer d’entrar puntualment a la plaça. Demana a les autoritats el permís per prendre possessió de la plaça i llegeix una salutació a tots els presents. Les autoritats donen l’entrada a la colla per fer la ballada.

En aquest moment entren els músics, actualment la Principal del Ferro i l’Orquestrina del Filferro, per ocupar el seu lloc a la plaça i preparar els faristols.

Entren el Vell i la Vella per unir-se a la llotja de les autoritats i presidir la festa. En aquest moment el Vell llegeix el discurs en to irònic i satíric dels esdeveniments transcorreguts durant l’últim any, fent èmfasi en aspectes de la pròpia Vila de Sant Celoni. El discurs el prepara la colla del Ferro durant els assajos.
Durant la ballada són espectadors i còmplices dels balladors.

També ocupen el seu lloc en una llotja d’honor els convidats de la Colla del Ferro, persones a qui la Colla fa un reconeixement per la seva implicació amb les gitanes.

L’entrada a la plaça dels Diablots va precedida d’una traca.
Escenifiquen un gag d’un tema d’actualitat, que sovint acompanyen amb decorats preparats per a l’ocasió.