Les Gitanes tenen un origen molt antic i incert, i s’han anat enriquint per les vivències de la gent que les ha anat transmetent de generació en generació. Una tradició ancestral i, alhora, ben viva, que ha convertit el Ball de Gitanes en un punt de trobada i d’identificació de la població celonina.